287941

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد:

لزوم در اولویت قرار گرفتن دانشجویان برای واکسیناسیون

تصویر لزوم در اولویت قرار گرفتن دانشجویان برای واکسیناسیون
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باتوجه به احتمال بازگشایی دانشگاه‌ها از مهر امسال انتظار داریم واکسیناسیون دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد زیرا دانشگاه محیطی بسیار آسیب‌پذیر است.

به گزارش پرسون از خراسان رضوی، محمدکافی در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص بازگشایی دانشگاه از مهر امسال و لزوم واکسیناسیون دانشگاهیان، اظهار کرد: تصمیم وزارت عطف بر این است که از ابتداء سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ تمامی خدمات آموزشی و پژوهشی به صورت حضوری اجرا شود و دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان در پردیس دانشگاه حضور پیدا کنند و در دانشکده‌های مختلف به تحصیل خود ادامه دهند.

وی افزود: حضور دانشجویان در دانشگاه مستلزم واکسیناسیون کامل دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه است. تا به امروز در این راستا از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بقیه مراجع برنامه‌ای مبنی بر اولویت دانشگاهیان منتشر نشده است. طبق اولویت کشور واکسیناسیون بر اساس سن انجام می‌شود و طبق این برنامه قطعا تا ابتداء مهرماه به دانشجویان نخواهیم رسید.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: انتظار داریم دانشجویان در اولویت قرار گیرند و واکسن خود را تا شهریور ماه دریافت کنند تا بتوانیم از ابتداء سال تحصیلی به صورت حضوری در خدمت دانشجویان باشیم.

کافی در خصوص اولویت واکسیناسیون میان دانشگاهیان، خاطرنشان کرد: در صورتی که بازگشایی دانشگاه به صورت کامل و با حضور تمامی دانشجویان و دانشکده‌ها باشد اولویت بندی نخواهیم کرد و تمام دانشجویان در اولویت هستند. اگر محدودیت‌هایی برای حضور برخی از رشته‌ها باشد و برخی از دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی ضرورت‌دار تنها بازگشایی شوند، آن‌وقت رشته‌های آزمایشگاه بنیان، کارگاه بنیان و رشته‌های مرتبط با مزرعه و دامپزشکی در اولویت خواهند بود.

وی در خصوص بازگشایی دانشگاه از مهر امسال، تشریح کرد: درحال حاضر هیچ سیاستی اتخاذ نشده است. ما آرزومندیم تا در شروع سال تحصیلی در خدمت تمام دانشگاهیان و مقاطع تحصیلی باشیم. اما ممکن است پروتکل‌ها به صورتی نباشد که مانند سال‌های گذشته بتوانیم در خوابگاه‌های خود با ظرفیت کامل پذیرای دانشجویان باشیم. بنابراین ممکن است اولویت‌بندی داشته باشیم و رشته‌هایی که ممکن است به صورت مجازی برگزار شوند تا اطلاع ثانوی فراخوان داده نشود. رشته‌های دیگر تجربی، آزمایشگاهی، بیمارستان بنیان و کارگاه‌ها را برگزار کنیم.

آسیب پذیری دانشگاه‌ها در مقابل کرونا در صورت بازگشایی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: امیدواریم که واکسیناسیون دانشگاهیان را تا قبل از شروع سال تحصیلی به صورت کامل داشته باشیم. در غیر این صورت آسیب‌پذیری محیط‌های دانشگاهی بسیار زیاد خواهد بود. با شروع سال تحصیلی ما مجبور به بازگشایی محیط‌های خوابگاهی و غذاخوری‌های مشترک هستیم و کنترل این محیط‌ها بسیار دشوار است.

کافی اظهار کرد: ممکن است برای رعایت پروتکل‌ها ظرفیت خوابگاه‌ها را نسبت به گذشته کاهش دهیم. بسیاری از دانشجویان ما شهرستانی و نیازمند سکونت در خوابگاه هستند. درحال حاضر نیز بیش از ۶۰۰ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و به ویژه دانشجویان دکتری در خوابگاه‌های دانشگاه حضور دارند.

اتمام پروژه میدان علوم تا مهر امسال

وی در خصوص پروژه میدان علوم دانشگاه فردوسی مشهد، بیان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این پروژه قبل از بازگشایی دانشگاه ساماندهی شود. پروژه توسط شورای فرهنگ عمومی استان تعیین تکلیف شده است. طراحی‌های میدان با کمک صاحب نظران و متخصصان این رشته انجام شده است. طرح اجرایی بیشتر نمادی انتزاعی از فردوسی بوده و این شخصیت برجسته را نشان می‌دهد و شامل ابعاد مختلف دانشگاه خواهد بود.

| 287941