287836

فیلم جذاب از جنگ مارها

تصویر فیلم جذاب از جنگ مارها
مارها، حیوانات مرموز و بعضا خطرناکی هستند که گاهی به هم نوع خودشان هم رحم نمی‌کنند.

به گزارش پرسون، مارها گونه‌ای از خزندگان هستند که اغلب سمی و خطرناک‌اند. همچنین بعضی از آنها، هم نوعان خود را طعمه قرار می‌دهند و با آنها می‌جنگند.

در ادامه، فیلمی جالب از جنگ مارها را مشاهده می‌کنید.

| 287836