287401

آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی موضوع جلسه غیرعلنی مجلس

تصویر آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی موضوع جلسه غیرعلنی مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با موضوع آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی تشکیل شد.

به گزارش پرسون، مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست قالیباف جلسه غیر علنی تشکیل داده است.

آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی (مذاکرات وین، فایل صوتی وزیر خارجه و..) موضوع جلسه غیر علنی است.

همچنین قرار است در بخشی از این جلسه، الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق درباره جداول بودجه ۱۴۰۰ گزارش دهد.

مجلس شورای اسلامی طی دو هفته گذشته به دلیل شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در سطح کشور جلسه تشکیل نداده بود.

| 287401