286569

ولی پور خبر داد؛

انجام ۳۶ هزار تست فوری در مبادی مرزی کشور

تصویر انجام ۳۶ هزار تست فوری در مبادی مرزی کشور
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: از ۳۶ هزار و ۱۱۵ نفر از مسافرین ورودی به کشور تست فوری گرفته شده است.

به گزارش پرسون، مهدی ولی پور اظهار کرد: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، از ۳۶ هزار و ۱۱۵ نفر از مسافرین ورودی به کشور تست فوری گرفته شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمرگفت: همچنین ۲۴۳ هزار و ۶۷۱ نفر هم پایش شدند.

| 286569