286294

شبکه المیادین به نقل از منابع ایرانی؛

آمریکا ۷ میلیارد دلار از اموال ایران را آزاد می‌کند

تصویر آمریکا ۷ میلیارد دلار از اموال ایران را آزاد می‌کند
شبکه المیادین به نقل از منابع ایرانی گفت که آمریکا قصد دارد به زودی ضمن آزادی چهار ایرانی بازداشت شده در خاک این کشور، ۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را نیز آزاد کند.

به گزارش پرسون، منابع آگاه ایرانی به شبکه المیادین گفتند که دولت آمریکا قصد دارد به زودی در ازای آزادی چهار زندانی این کشور در ایران، هفت میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند.

به گفته این منابع، دولت آمریکا همچنین قصد دارد چهار ایرانی بازداشتی در خاک این کشور را نیز آزاد کند. در این خبر اشاره‌ای به هویت افرادی که قرار است آزاد شوند، نشده است.

شبکه المیادین همچنین به نقل از منابع ایرانی خبر داد که مذاکرات امنیتی میان ایران و انگلیس انجام گرفته و دولت انگلیس به زودی ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های مصادره شده ایران را آزاد خواهد کرد.

| 286294