286209

دیدار خداحافظی سفیر کره جنوبی در تهران با ظریف

تصویر دیدار خداحافظی سفیر کره جنوبی در تهران با ظریف
سفیر کره جنوبی در جمهوری اسلامی ایران امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش پرسون، یو جانگ هیان سفیر کره جنوبی، در پایان دوره کاری خود در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف دیدار و خداحافظی کرد.

| 286209