286140

نشاءکاری30 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

تصویر نشاءکاری30 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان
مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به خزانه گیری ۹۳ درصدی شالیزارهای استان، گفت: تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی نشا شده اند.

به گزارش پرسون از گیلان، ابراهیم اکبرزاده با اشاره به آخرین وضعیت شالیزاری گیلان، اظهار کرد: استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که تاکنون خزانه گیری در ۹۳ درصد شالیزارهای استان گیلان انجام شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۹۷ درصد خزانه گیری در داخل شبکه و ۸۴ درصد خارج شبکه انجام شده است، افزود: تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری معادل ۱۳ درصد نشاکاری انجام شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در مقایسه با سال گذشته در مدت مشابه شاهد رشد چهار درصدی هستیم، ادامه داد: از این میزان ۱۲ درصد داخل شبکه و ۱۵ درصد نیز خارج شبکه نشاءکاری شده اند.

وی با تأکید بر رعایت تقویم زراعی از سوی شالیکاران، گفت: با توجه به کمبود منابع آبی شالیکاران باید بر اساس تقویم زراعی فعالیت‌های کشت خود را انجام دهند.

منبع: مهر

| 286140