286135

اطلاعاتی تکان دهنده از وجود رادیواکتیو در عسل‌های آمریکایی

تصویر اطلاعاتی تکان دهنده از وجود رادیواکتیو در عسل‌های آمریکایی
مطالعه‌ای جدید در آمریکا نشان می‌دهد که عسل‌های تولید شده در این کشور، به مواد رادیواکتیو آلوده هستند.

به گزارش پرسون به نقل از العهد نیوز، یک مجله علمی، تحقیقات جدیدی را در مورد عسل های تولید شده در آمریکا انجام داد که نتایج تکان دهنده‌ای را در مورد وجود موادتشکیل دهنده عسل مرتبط با آزمایش‌های هسته‌ای انجام شده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نشان داد.

تحقیقات جدیدی که در آمریکا انجام شد وجود آثاری از گرد و غبار رادیواکتیو حاصل از آزمایشات هسته‌ای انجام شده توسط آمریکا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را در عسل تولید شده در این کشور تأیید کرد.

به گزارش مجله علمی "Science Alert"، محققان وجود ایزوتوپ رادیواکتیو (سزیم ۱۳۷) در عسل آمریکایی را به عنوان نشانه‌ای برای بقای آلاینده‌های محیطی ناشی از آزمایشات هسته‌ای انجام شده توسط آمریکا در آن دوران شناسایی کردند.

البته این تحقیقات تاکید می‌کند که مقادیر آلاینده‌های شناسایی شده کمتر از مقادیری است که به عنوان مواد مضر طبقه بندی می‌شوند.

جیم کستی، استاد دانشگاهی در ویرجینیا گفت: یک دوره زمانی بود که ما (آمریکا) صد‌ها سلاح هسته‌ای را در جو آزمایش کردیم.

از جمله مهمترین ایزوتوپ‌های رادیواکتیو که در عسل آمریکایی کشف شد "سزیم -۱۳۷" است که یک محصول جانبی شکافت هسته‌ای است که شامل برهم کنش اورانیوم و پلوتونیوم است و اغلب مقادیر بسیار کمی از آن به دلیل آلودگی هسته‌ای ناشی از آزمایشات، در منابع غذایی یافت می‌شود.

این دانشمند آمریکایی برای اولین بار وجود این مواد در عسل را هنگام آزمایشات کلاسی در بهار سال ۲۰۱۷ کشف کرد.

هدف از این تحقیقات، اثبات وجود مواد رادیواکتیو در محیط پیرامون حاصل از آزمایشات هسته‌ای بود که در اواسط قرن بیستم در آمریکا انجام شد.

| 286135