286091

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد؛

ایجاد ۱۱ هزار و ۶۴۷ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مددجویان

تصویر ایجاد ۱۱ هزار و ۶۴۷ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مددجویان
حدود هزار و ۵۰۰ شغل نیز از طریق تعامل با کارفرمایان و موسسات کاریابی ایجاد شده است.

به گزارش پرسون از کرمانشاه، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد ۱۱ هزار و ۶۴۷ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مددجویان کرمانشاهی در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته ۱۰۸ درصد از برنامه های پیش بینی شده در حوزه اشتغال کمیته امداد استان محقق شده است.

محسن رخصی مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به تلاش های کمیته امداد برای ایجاد فرصت های شغلی گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۶۴۷ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای مددجویان تحت حمایت در استان ایجاد شده است. مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد هشت هزار و ۳۱۱ فرصت شغلی مستقیم و باقی به صورت غیرمستقیم ایجاد شده است.


وی با بیان اینکه از تعداد شغل های ایجاد شده برای مددجویان کرمانشاهی بیش از دو هزار و ۴۰۰ طرح اشتغال در قالب طرح راهبران شغلی و تحت نظارت کارآفرینان حرفه ای ایجاد شده است، تاکید کرد: هم اکنون ۱۵۰ کارآفرین موفق و حرفه ای با این نهاد همکاری می کنند.


رخصی همچنین ادامه داد: حدود هزار و ۵۰۰ شغل نیز از طریق تعامل با کارفرمایان و موسسات کاریابی ایجاد شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۸ درصد از برنامه های پیش بینی شده اشتغال این نهاد محقق شده است.


رخصی با یادآوری اینکه این نهاد امسال در لبیک به فرمایشات رهبری و تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برنامه اشتغال مددجویان را در صدر امور خود قرار داده، بیان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم مددجویی در استان ایجاد شود.

| 286091