285653

مصطفی سالاری:

اصلاح ساختار گزینش تامین اجتماعی موجب افزایش چابکی و کارآمدی می‌شود

تصویر اصلاح ساختار گزینش تامین اجتماعی موجب افزایش چابکی و کارآمدی می‌شود
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در اصلاح ساختار تشکیلاتی گزینش حوزه تخصصی از بخش پشتیبانی تفکیک شده است و تغییرات ایجاد شده باعث کارآمدی و چابکی حوزه گزینش می‌شود.

به گزارش پرسون، مصطفی سالاری در جلسه‌ای با روسای هسته‌های گزینش تأمین اجتماعی تعدادی از استانها اظهار داشت: اهمیت کار گزینش و تاثیر آن در فعالیت سازمان مشخص است و گزینش جایگاه رفیعی در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی که در سال گذشته انجام شد، گفت: کوچک‌سازی و چابکی یکی از اهداف اصلاح ساختار است و ساختار تشکیلاتی متناسب با شرایط جدید و استفاده از آی تی اصلاح شد.

سالاری اصلاح ساختار تشکیلاتی گزینش تأمین اجتماعی را نیز بخشی از برنامه کلان اصلاح ساختار این سازمان دانست و گفت: در گزینش کار تخصصی از بخش پشتیبانی و تشکیلاتی تفکیک شده است و تغییرات ایجاد شده در بخش تشکیلات و لجستیک باعث کارآمدی و چابکی حوزه گزینش می‌شود اما در زمینه تخصصی و فعالیت گزینشی قطعا تغییری نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اصلاح ساختار تشکیلاتی که اقدامی بسیار مهم و مثبت است نباید برای همکاران گزینش آثار منفی ایجاد کند و حقوق افراد در هر صورت باید مورد توجه قرار گیرد.

سالاری استقلال هسته‌های گزینش استانها را از دیگر مسائل مهم برشمرد و گفت: مدیران استانها قطعا در امور تخصصی و کار ذاتی گزینش مداخله نخواهند داشت. استقلال گزینش در تامین اجتماعی قطعا حفظ می‌شود و البته استقلال به معنی جدا شدن کامل و ایجاد ساختار اداری و پشتیبانی جداگانه نخواهد بود.

هادی زبده شیرکوهی، معاون، توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: همکاران گزینش قطعا از بهترین نیروها هستند و عملکرد این عزیزان از هر حیث در حد کمال است.

وی با بیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی بعد از ۲۲ سال بازنگری ساختار در دستور کار قرار گرفت، افزود: اصلاح ساختار قطعا از نیازهای جدی سازمان است و از جمله حوزه هایی که در آن اصلاح ساختار انجام شد، حوزه گزینش است.

زبده شیرکوهی افزود: برای اصلاح ساختار جلسات متعدد کارشناسی داشته‌ایم و نظرات حوزه‌های تخصصی در اصلاح ساختار مورد توجه کافی قرار گرفته است. توجه ویژه به گزینش و حفظ شان همکاران در اصلاح ساختار به جدیت مورد توجه است.

سعید ملکوتی، نماینده مدیرعامل و دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته کنار تغییر ساختار هسته های گزینش استانها و فعالیت جاری گزینش و بررسی صلاحیت داوطلبان به خوبی انجام و بیش از ۲۱ هزار رای صادر شده و بیش از ۵۰ هزار تحقیق انجام شده است.

وی با بیان اینکه گزینش سازمان تأمین اجتماعی از نظر حجم کار دومین مجموعه گزینش کشور بعد از آموزش و پرورش است، گفت: در ساختار جدید از ۱۱ منطقه به ۳۳ هسته رسیدیم و پروسه مربوط به ایجاد هسته‌های گزینش در حال طی شدن است و اصلاح تشکیلات و ساختار گزینش سازمان با هماهنگی و تصویب هیات مرکزی و هیات عالی گزینش کشور انجام شده است.

| 285653