285028

خاموشی‌های تابستانه برای البرزی ها

تصویر خاموشی‌های تابستانه برای البرزی ها
سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز اشاره ای به کاهش محسوس بارندگی در سالجاری داشت و گفت: با توجه به اینکه بخشی از انرژی برق استان از منابع آبی تامین می‌شود، احتمال اعمال برخی محدودیت در تابستان امسال مثل سال‌های گذشته دور قابل پیش بینی است.

به گزارش پرسون از البرز، رامین فرج اشاره ای به ادامه دار بودن طرح برق امید داشت، افزود: بر اساس این طرح اگر مشترکان خانگی در فصول گرم سال در هر ماه کمتر از ۱۰۰ کیلووات و در فصول سرد هم در هر ماه کمتر از ۸۰ کیلو وات برق مصرف کنند، از پرداخت نرخ برق معاف می‌شوند.

وی با بیان شرایط قطع برق مشترکینی که بهای برق مصرفی خود را پرداخت نمی‌کنند، تشریح کرد: بعد از دو دوره عدم پرداخت هزینه برق مصرفی، اخطار قطع برق در ۷۲ ساعت داده می‌شود و بعد از مهلت تعیین شده هم کارشناسان شرکت برق سعی می‌کنند با مذاکره مشکل را حل کنند و در مواقع نادر ناچار به قطعی برق می‌شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر واگذاری انشعاب برق تک فاز برای مشترکان خانگی حدود چهار میلیون تومان هزینه دارد.

فرج با اشاره به احتمال اعمال محدودیت در مصرف برق در تابستان امسال عنوان کرد: با توجه به کاهش محسوس بارندگی در سال جاری و تاکید بر اینکه بخشی از انرژی برق استان از منابع آبی تامین می‌شود، احتمال اعمال برخی محدودیت در تابستان امسال مثل سال‌های گذشته دور از انتظار نیست.

وی در پایان ادامه داد: در این شرایط از مشترکان درخواست می‌کنند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند تا تابستان امسال را هم بدون مشکل پشت سربگذرانیم

| 285028