284505

کاظمی:

مخالفت اسرائیل با برجام از خوف موقعیت خود است

تصویر مخالفت اسرائیل با برجام از خوف موقعیت خود است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: خوف رژیم صهیونیستی و آل سعود از بازگشت برجام است که قدرت منطقه ای ایران بیشتر می شود، شرایط اقتصادی ما بهبود می یابد از این رو فضاسازی رسانه ای می کنند و بر تبل مخالفت با مذاکرات می کوبند.

به گزارش پرسون، سیدحمیدرضا کاظمی با اشاره به اینکه اسرائیلی ها در تلاش برای برهم زدن پروسه بازگشت برجام اند، گفت: اسرائیل برای موقیعت خود از برجام خوف دارد، در صورتی که ایران و آمریکا در موضوع برجام به توافق برسند، منافع رژیم صهیونیستی تحت تاثیر قرار می گیرد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس بیان کرد: برجام تاثیر بسزایی بر اقتصادی جهانی و روند رو به رشد اقتصاد ایران خواهد داشت، اسرائیل در این صورت شرایط خوبی برای خود تصور نمی کند.

وی تاکید کرد: خوف رژیم صهیونیستی و آل سعود از بازگشت برجام است که قدرت منطقه ای ایران بیشتر می شود، شرایط اقتصادی ما بهبود می یابد از این رو فضاسازی رسانه ای می کنند و بر تبل مخالفت با مذاکرات می کوبند.

این نماینده مجلس مطرح کرد: با شروطی که مقام معظم رهبری برای بازگشت برجام مطرح کردند، اروپایی ها پای کار آمده اند و مقدماتی برای اجرای تعهدات توافق هسته ای فراهم شده است، ایران بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به برجام را می پذیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: بر اساس شروط ایران باید تمام تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو شود، از آنجایی که احتمال بازگشت برجام وجود دارد، مخالفان این توافق جوسازی و فضاسازی می کنند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

منبع : خانه ملت

| 284505