284303

کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با پرسون:

جایگزین کردن سانتریفیوژهای IR6 نمایی از قدرت هسته‌ای ایران

تصویر جایگزین کردن سانتریفیوژهای IR6 نمایی از قدرت هسته‌ای ایران
ایران یک پالس بسیار قوی و مؤثری را به طرف غربی داد که اگر شما این انفجار و این اقدام جنایتکارانه را در نطنز انجام دادید و دستگاه‌های IR1 آن آسیب دید، ما این قابلیت و توانایی را داریم که با استفاده از مدل‌های جدید دستگاه غنی‌سازی مانند IR6 سطح بالاتری از غنی‌سازی را اجرا کنیم. بنابراین این بهترین پاسخی بود که در این مقطع به طرف‌های غربی داده شد.

ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با پرسون، در خصوص غنی‌سازی ۶۰ درصدی اظهار داشت: غنی‌سازی جوهره و کارمایه اصلی صنعت هسته‌ای هر کشوری است و در این رابطه در چهارچوب پادمان‌ها و مقررات آژانس، سطح غنی‌سازی را نیازهای تکنولوژیک تعیین می‌کند. بنابراین ایران با ورود به این سطح از غنی‌سازی نیازهای تکنولوژیک خود را نشان می‌دهد.

ظهره‌وند تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که ایران یک پالس بسیار قوی و مؤثری را به طرف غربی داد که اگر شما این انفجار و این اقدام جنایتکارانه را در نطنز انجام دادید و دستگاه‌های IR1 آن آسیب دید، ما این قابلیت و توانایی را داریم که با استفاده از مدل‌های جدید دستگاه غنی‌سازی مانند IR6 سطح بالاتری از غنی‌سازی را اجرا کنیم. بنابراین این بهترین پاسخی بود که در این مقطع به طرف‌های غربی داده شد.

وی خاطر نشان کرد: ادعای خانم جن ساکی یکجور فرار رو به جلو است برای این‌که بتوانند هزینه‌های خود را تا جایی که ممکن است در مذاکرات کاهش دهند. وی علی‌رغم دریافت خبر غنی‌سازی ۶۰ درصد تصریح کرده است که ما کماکان اعتقاد داریم که تنها مسیر رو به جلو، روند دیپلماتیک است و این مسیر است که می‌تواند به ما در رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک کمک کند.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد که در نشست‌های بعدی طرف‌های غربی مواضع خود را منسجم‌تر و فعال‌تر می‌کنند تا بتوانند این مذاکرات را از بن‌بست خارج کنند. وزرای خارجه چین و روسیه نیز در همین چهارچوب فعال شده‌اند و باید با این رویکرد آن‌ها را تحلیل کرد. بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم در طی روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

| 284303