282156

همسان سازی حقوق مشمول بازنشستگان اشتغال سخت نمی شود

تصویر همسان سازی حقوق مشمول بازنشستگان اشتغال سخت نمی شود
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: مصوبه هسمان سازی حقوق ، مشمول بازنشستگان اشتغال سخت و زیان آور به دلیل برخورداری از ارفاق بازنشستگی نمی شود.

به گزارش پرسون، سید احمد سیدی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کارگران مشاغل سخت و زیان آور با برخورداری از ارفاق قانونی با سابقه مستمر ۲۰ ساله و یا متوالی ۲۵ ساله با دریافت ۳۰ روز حقوق بدون رعایت شرط سنی از مزیت بازنشستگی بهره مند شدند و مصوبه همسان سازی حقوق مشمول این گروه از مستمری بگیران نخواهد شد.

وی اضافه کرد : این بازنشستگان صرفا از سقف افزایش حقوق ۳۹ درصدی مصوب ۱۴۰۰ که در احکام سال جاری که اردیبهشت ماه سال جاری اعمال می شود،برخوردار خواهند شد .

وی اظهارداشت : ۹۰ درصد از معترضین به همسان سازی دراستان خراسان شمالی که در اوایل هفته گذشته در برابر ساختمان تامین اجتماعی در بجنورد تجمع کردند، بازنشستگان برخوردار از قانون اشتغال سخت و زیان آور بودند.

به گفته وی سقف حقوق دریافتی این افراد نیز نسبت به سایر مستمری بگیران بالاست و عدم اجرای همسان سازی نیز برای این افراد برابر قانون اعمال نمی شود.

حذف حقوق بگیران ۱۰۰ میلیون ریالی از همسان سازی

مدیرکل تامین اجتماعی دریافت کنندگان حقوق بالای ۱۰۰ میلیون ریال و بازنشستگانی که به دلیل شرایط سنی با سابقه کمتر از ۲۰ سال بازنشسته شدند را از دیگر گروههای مستمری بگیر تامین اجتماعی اعلام کرد که طبق قانون ، همسان سازی مشمول آنها نخواهد شد.

سیدی اظهارداشت : تمام این سه گروه از بازنشستگان از افرادی ۳۹ درصدی حقوق مرتبط با ۱۴۰۰ که احکام آنها اردیبهشت ماه سال جاری صادر می شود، برخوردار خواهند شد.

اعمال همسان سازی از اردیبهشت ماه

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی گفت : اعمال همسان سازی حقوق در احکام بازنشستگان از اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی می شود و حداقل دریافتی بازنشستگان مشمول حداقلی بگیران با سابقه ۲۰ و ۳۰ سال حدود ۳۹ میلیون ریال و مابقی نیز حدود ۴۳ میلیون ریال می رسد.

سیدی با بیان اینکه مرحله اول همسان سازی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی درمرداد ۱۳۹۹ اجرا شد گفت: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری است و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان نیز نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ در ۲ مرحله افزایش و متناسب سازی به میزان ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود:مرحله دوم همسان سازی از فروردین ۱۴۰۰ نسبت به حقوق اسفندماه ۱۳۹۹ بوده است که مستمری بگیران حداقل بگیر ۳۹ درصد افزایش حقوق و سایر سطوح ۲۶ درصدبه اضافی مبلغ ثابت ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار ریال که این افزایش اگراز۷۵درصدزمان برقراری مستمری کمترباشد ترمیم می‌شود.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه دارای ۲ فرزند و یک همسر در اسفند ۱۳۹۸، ۱۶ میلیون ریال بود که با همسان سازی حقوق مرداد سال ۹۹ به ۲۴ میلیون ریال رسید و با افزایش های امسال دریافتی آن ها ۳۹ میلیون ریال می شود.

وی با بیان اینکه همچنین میزان دریافتی حقوق بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه ۱۶ میلیون و ۷۰۰هزار ریال بود و با اعمال همسان سازی مرداد سال ۹۹ به ۲۸ میلیون ریال رسیده است افزود: در مجموع با همسان سازی امسال دریافتی آن‌ها ۴۳ میلیون ریال می‌شود.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی دارای ۱۹ هزار و ۵۰۰ بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی دارد که ۶۵ درصد بازنشستگان را آقایان و ۳۵ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند و در مجموع بیش از ۳۸ درصد از جمعیت استان از پوشش بیمه ای برخوردارند.

| 282156