281443

تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت پدر بزرگوار احسان فردوسی ریاست محترم اداره ورزش و جوان شهرستان اراک

تصویر تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت پدر بزرگوار احسان فردوسی ریاست محترم اداره ورزش و جوان شهرستان اراک

اناللّه و اناالیه راجعون

جناب آقای احسان فردوسی
ریاست محترم اداره ورزش و جوان شهرستان اراک

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم میخواهد، فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین کرد. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم.

ما در غم فقدان پدر عزیزتان شریک هستیم.

رسانه پرسون مرکزی

| 281443