281071

تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت شادروان رحمت الله کرمی معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

تصویر تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت شادروان رحمت الله کرمی معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

انا للّه و انا الیه راجعون

درگذشت استاد فقید علم و ادب، فرهنگ و هنر مرحوم رحمت الله کرمی، معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی را خدمت خانواده محترم ایشان، خانواده فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه تسلیت عرض می کنیم.

از پروردگار یکتا طول برای عمر برای بازماندگان و حسن عاقبت شان را خواهانیم.

سرپرست استان مرکزی

رسانه پرسون

| 281071