280859

توئیت کنایه آمیز سخنگوی وزارت خارجه به آمریکا در توئیتر

تصویر توئیت کنایه آمیز سخنگوی وزارت خارجه به آمریکا در توئیتر
سخنگوی وزارت خارجه در توئیتر نوشت: برخلاف آمریکا، ایران همچنان عضو برجام است.

به گزارش پرسون، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی نوشت:

« تحریف رسانه‌ای نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که بر خلاف آمریکا، ایران همچنان یک عضو برجام است.

تنها «راه بازگشت» آمریکا به توافق، عبارتست از: پایبندی کامل و رفع موثر تمام تحریم‌های اعمال، بازاعمال یا تغییر برچسب داده شده.

تنها پس از آن، ما تدابیر جبرانی خود را متوقف می‌کنیم.»

| 280859