246027

معاون سیاسی امنیتی، اجتماعی استانداری یزد:

جشنواره چتر زندگی؛ بیان نیازهای جامعه به زبان  هنر

تصویر جشنواره چتر زندگی؛ بیان نیازهای جامعه به زبان  هنر
معاون سیاسی امنیتی، اجتماعی استانداری یزد گفت: اهتمام به برگزاری این جشنواره حتی در شرایطی که به دلیل شیوع بیماری کرونا، امکان اجرای میدانی وجود ندارد، نشان از نیاز جامعه و بیان نیازهای جامعه به زبان هنر است.

به گزارش پرسون از یزد، معاون سیاسی امنیتی، اجتماعی استانداری یزد برگزاری پیوسته جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی را در شناسایی ظرفیت های هنرهای نمایشی استان بسیار موثر خواند و افزود: اهتمام به برگزاری این جشنواره حتی در شرایطی که به دلیل شیوع بیماری کرونا، امکان اجرای میدانی وجود ندارد، نشان از نیاز جامعه و بیان نیازهای جامعه به زبان هنر است.

احمد ترحمی افزود: اگر تئاتر به متن زندگی مردم ورود پیدا کند، می توان از آن در راستای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی و حرکت در مسیر فرهنگ سازی به نحو احسن استفاده کرد. هنر بهترین ابزار برای فرهنگسازی و بهترین زبان برای گفتار با مردم است از این رو باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف مهم بهره گرفت.

وی ادامه داد: یزد مفتخر است که میزبانی این جشنواره را بر عهده دارد و علاوه بر سنجش هنر هنرمندان یزدی، هنر هنرمندان سایر استان های کشور را نیز می سنجد و این کمک می کند که سطح کیفی و کمی هنرنمایشی استان ارتقا یابد.

وی با اشاره به درخشش یزدی ها در این جشنواره، اضافه کرد: این جشنواره ظرفیت دارد که در دوره های آتی به سمت جهانی شدن پیش برود و هنر هنرمندان هنر نمایشی استان و کشور به سایر کشورها نیز صادر شود، این ظرفیت در بین هنرمندان احساس می شود و باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

انتهای پیام/

| 246027