234241

تحلیل میزان گستردگی شیوع ویروس کرونا در ۱۵ کشور دارای بالاترین تعداد مبتلایان

تصویر تحلیل میزان گستردگی شیوع ویروس کرونا در ۱۵ کشور دارای بالاترین تعداد مبتلایان
همواره در بررسی های روزانه مربوط به آمار جهانی بیماری کرونا، به تعداد مبتلایان و تعداد فوتی اشاره می شود و در تمامی گزارش ها رده بندی کشورها نیز بر همین اساس انجام می شود. بر همین اساس، تحلیل وضعیت خوب و بد بودن شیوع بیماری در کشورهای مختلف جهان نیز با توجه به تعداد مبتلایان و فوتی ها صورت می گیرد. در حالی که به نظر می رسد چنین تحلیلی نمی تواند جامع باشد، چرا که تعداد افراد مبتلا و فوتی، به تنهایی نمی تواند معیار خوبی برای تحلیل وضعیت و رتبه بندی کشورها باشد و جمعیت هر کشور نیز بایستی در این تحلیل وارد شود.

به گزارش پرسون، میزان گستردگی شیوع کرونا در سطح کشورها را می توان با بررسی نسبت مبتلایان به کل جمعیت یا نسبت فوتی ها به کل جمعیت تحلیل کرد. همچنین نسبت فوتی ها به مبتلایان نیز می تواند یک معیار نسبی برای سطح موفقیت هر کشور در جلوگیری از مرگ مبتلایان به بیماری کرونا باشد. هرچند که با توجه به تفاوت معنی دار میزان تست کرونا در کشورهای پیشرفته و سایر کشورها، هرگز نمی توان تحلیل واقعی داشت اما در این گزارش به ناچار این مورد در نظر گرفته نمی شود.

بر اساس داده های سایت جهانی worldometers، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز شنبه (۲ اسفند) به بیش از ۱۱۱ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و ۴۶۵ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۲۸ میلیون و ۶۰۳ هزار مبتلا، از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتلایان کووید-۱۹ تا دوم اسفند، در رده پانزدهم قرار دارد. در جدول زیر، داده های جمعیتی ۱۵ کشور اول از نظر تعداد مبتلایان شناسایی شده ویروس کرونا را مشاهده می‌کنید. (داده ها از سایت www.worldometers.info گرفته شده است)

جدول شماره ۱– داده های مربوط به ویروس کرونا و جمعیت ۱۵ کشور با بالاترین میزان تعداد مبتلایان شناسایی شده در جهان

با استفاده از داده های جدول شماره ۱ می توان تعداد مبتلایان در هر یک میلیون جمعیت را محاسبه نمود که پس از رده بندی مجدد کشورها بر اساس تعداد مبتلایان در هر یک میلیون جمعیت، جدول شماره ۲ ایجاد می شود. نتایج جدول این نشان می دهد که وضعیت گستردگی شیوع ویروس کرونا در این ۱۵ کشور با نتایج جدول شماره ۱ متفاوت است. در جدول شماره ۲ مشاهده می کنید که کشور آمریکا با آمار ۸۶۰۹۴ مورد، مبتلا در هر یک میلیون نفر از جمعیت، در این شاخص نیز در رتبه اول قرار دارد و بدترین وضعیت در بین سایر کشورها را دارد. اما نکته جالب در مورد کشور هند می باشد که تنها کشور در بین ۱۵ کشور اول می باشد که کمتر از ۱ درصد از جمعیت آن، یعنی تنها ۷۹۰۵ نفر، مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. این بدین معناست که با بررسی شاخص گفته شده، هند دارای بهترین وضعیت در بین این ۱۵ کشور می باشد. بعد از هند، کشورهای مکزیک و ایران در رده های بعدی با کمترین میزان هستند و وضعیت مناسب تری نسبت به سایر کشورها دارند.

جدول-2-گستردگی-شیوع-کرونا-در-کشورها

جدول شماره ۲– رده بندی ۱۵ کشور با بالاترین میزان تعداد مبتلایان شناسایی شده در جهان بر حسب تعداد مبتلایان در هر یک میلیون جمعیت

همچنین اگر تعداد فوتی ها به نسبت جمعیت را در نظر بگیریم، بازهم نتایج به نسبت متفاوت تری ایجاد می شود. در جدول شماره ۳ مشاهده خواهید کرد که کشور انگلیس با داشتن ۲۰۹۳ فوتی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، هولناک ترین آمار جهان را دارد. همچنین کشور هند در بین این ۱۵ کشور هم دارای وضعیت مناسب تری است و به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، تنها ۱۱۴ مورد مرگ را داشته است. ایران با ۷۱۵ فوتی در یک میلیون جمعیت در رتبه ۱۲ قرار دارد.

جدول-3-گستردگی-شیوع-کرونا-در-کشورها

جدول شماره ۳– رده بندی ۱۵ کشور با بالاترین میزان تعداد مبتلایان شناسایی شده در جهان بر حسب تعداد فوتی در هر یک میلیون جمعیت

در پایان باز هم بر این نکته تأکید می گردد که با توجه به اختلاف معنی دار میزان تست گیری در کشورهای پیشرفته و سایر کشورها، نمی توان تحلیل درستی از واقعیت داشت اما با داده های موجود، می توان تحلیل های آماری دقیق تری از وضعیت گستردگی شیوع ویروس کرونا ارائه نمود.

| 234241