معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با پرسون:

تحقق عدالت در جامعه، اراده محکم مسئولان را می‌طلبد

تصویر تحقق عدالت در جامعه، اراده محکم مسئولان را می‌طلبد
اجرا و پیاده‌سازی عدالت نیازمند اراده‌ای محکم از سوی مسئولینی است که ابزار تحقق عدالت را در اختیار دارند، مسئولینی که هم در پیشگیری از بی عدالتی و زمینه سازی به نفع اجرای عدالت و هم در برخورد با عدالت ستیزان و ناعدالتی‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند.

سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با پرسون، در خصوص نقش مردم و مسئولین در انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که زیربنای فکری که در طول دوران نهضت، حضرت امام (ره) از سال ۴۱ ارائه دادند برای برانگیختن و جهت دادن، نقش اساسی را داشت و مخاطب آن جوانان بودند. البته در تکمیل و توسعه این زیرساخت افرادی نظیر شهید بهشتی و شهید مطهری نیز ایفای نقش کردند.

سردار سنایی‌راد بیان کرد: در ادامه راه نیز شناخت این زیرساخت و به روز رسانی آن باید انجام شود که با توجه به انرژی که در جوانان وجود دارد و دانش روزی که دارند می‌توانند در به روز رسانی این زیرساخت و معرفی جذاب آن به سایرین، نقش محوری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اجرا و پیاده‌سازی عدالت نیازمند اراده‌ای محکم از سوی مسئولینی است که ابزار تحقق عدالت را در اختیار دارند، مسئولینی که هم در پیشگیری از بی عدالتی و زمینه سازی به نفع اجرای عدالت و هم در برخورد با عدالت ستیزان و ناعدالتی‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند. لذا مجموعه‌ای از کارگزاران نظام در قوای مختلف اجراکننده عدالت هستند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ما حق مشارکت و سهیم شدن در قدرت را دارند و حاکمیت با حضور مردم یک پشتوانه مردمی دارد

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تشریح کرد: واقعیت این است که با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ما حق مشارکت و سهیم شدن در قدرت را دارند. حاکمیت با حضور مردم یک پشتوانه مردمی دارد همانطور که نفس مشارکت مردم در انتخابات نشان‌دهنده مقبولیت نظام و مشروعیت نظام است.

سردار رسول سنایی‌راد در پایان گفت: از نگاه ناظرین بیرونی نیز این نظام دارای مقبولیت مردمی و پشتوانه مردمی است که همین امر چشم طمع آن‌ها را دور می‌کند و پشتوانه‌ای برای اقتدار و امنیت ملی ما به حساب می‌آید.

| 234051