227770

تازه های نشر؛

انتشار کتاب «از چشم سیمرغ»

تصویر انتشار کتاب «از چشم سیمرغ»
کتاب «از چشم سیمرغ» نوشته محمد ابراهیم محبوب از سوی انتشارات لوح فکر به چاپ رسید.

به گزارش پرسون، در قسمت پشت پشت جلد این کتاب نوشته شده است: «درباره شاهنامه بسی گفته‌اند و نوشته‌اند، ولی بیش‌تر آن‌ها یا گوشه‌ای ویژه از این درخت تناور را کاویده‌اند یا در ستایش بلندا و خنکا و بار و برِ آن سخن آورده‌اند. گرچه پیمایش کران تا کران این سایه‌سار کاری است بس عظیم، کوشیده‌ایم از دیدگاه دیگری بدان بنگریم: از چشم سیمرغی که با پرواز بر فراز آن می‌کوشد گستره آن را یک‌جا در منظر چشم آورد.

در سی پرده این دفتر، با کمک خطوط و نشانه‌های ترسیمی، به بازگویی چکیده‌ای از رخدادهای شاهنامه پرداخته‌ام و در دو صفحه پایانی آن نیز شبکه چهره‌های شاهنامه و پیوند میان ایشان را یکپارچه رسم کرده‌ام. امید من در واگویی شاهنامه بدین روال، این بوده که خواننده نخست بتواند پیوند میان رویدادها و چهره‌ها را یک‌جا زیر نگاه آورد، دوم بتواند در زمانی اندک، برداشتی کلی از آن داشته باشد تا شاید انگیزه‌ای بیابد برای خواندن این شاهنامه، و کسانی هم که با شاهنامه آشنا هستند بتوانند با کمک این دفتر، چکیده این شاهکار بی‌همتا را پیش‌رو داشته باشند.»

کتاب «از چشم سیمرغ» در ۷۰ صفحه با قیمت ۶۰۰۰۰ تومان به همت انتشارات لوح فکر روانه بازار کتاب شد.

| 227770

مطالب مرتبط