225880

ساخت ربات 6 درجه آزادی در دانشگاه صنعتی اراک

ربات 6 درجه آزادی با هدف کاربردی سازی پژوهشهای دانشگاهی، توسط دانشجویان کارشناسی ارشد درس رباتیک دانشگاه صنعتی با راهنمایی دکتر محمد گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه طراحی و ساخته شد.

به گزارش پرسون از اراک ، آقایان محمدحسین قربانی و محسن هیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اراک، موفق شدند این ربات را طراحی و با هدف نصب در صنایع به تولید برسانند.

این ربات مطابق با نیاز صنایع خصوصا راحتی کاربران با دو کنترل اتوماتیک و دستی طراحی و ساخته شده است که برای هدایت پایدار آن از برد الکترونیکی آردیونو هبهذه برده است.
این ربات با راهنمایی و هدایت دکتر محمد گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک در راستای کاهش خطرات محیطی کارگران مشغول در بخش های پرخطر طراحی و ساخته شده است.

از مکانهای پرخطری که این ربات قابلیت فعالیت دارد می توان به بخش های رنگ، سندبلاست قطعات صنعتی، تست های مخرب و غیر مخرب اشاره نمود.

| 225880