مددکاری

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به تحقق سلامت اجتماعی، اظهار کرد: نمی‌توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم درحالی که در جامعه زندگی می‌کنیم و انسان اجتماعی دقیقا گویای همین پیام است که ما نمی‌توانیم بدون ارتباط با دیگران و بدون توجه به دیگران در جامعه زندگی کنیم.
هشدار رئیس انجمن مددکاران اجتماعی را جدی بگیریم

رویش «گُل»‌های مرگبار دم در مدرسه‌ها

نتایج تحقیقات جدید در حوزه سن مصرف مواد مخدر، نگرانی‌های والدین را بیشتر از قبل کرده است.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به‌تازگی گفته: «طبق تحقیقات جدید و نتایج پژوهش‌ها، سن مصرف مواد و خرید آن از ۱۵ سالگی تا ۱۹ سالگی بین نوجوانان بسیار دیده می‌شود.
رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت؛

درصدد افزایش ۱۵ درصدی جذب نیروی مددکاری هستیم

رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت، گفت: هم اکنون به ازای هر ۷۴ تخت بیمارستانی یک مددکار اجتماعی داریم که در صدد این هستیم که نیروهایمان را در این بخش افزایش دهیم.