مخاطرات طبیعی

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن اینکه حفظ خاک برای کشور ایران را مهم دانست، گفت: از ۶۴ مورد مخاطره طبیعی و سوانح انسان ساز که تا کنون در جهان به وقوع پیوسته تا کنون ۴۴ مورد در کشور ایران رخ داد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: روند افزایش دما و کاهش بارش در بیشتر کشور‌های غرب آسیا رخ داده بیشترین افرایش دما در ایران و عراق رخ داده و بیشترین کاهش بارش در افغانستان و آذربایجان رخ داده و ترکیه عربستان پاکستان و ... نیز تحت تاثیر مساله تغییر اقلیم قرار دارند.