سازمان اداری و استخدامی کشور

با رای دیوان عدالت اداری

یک مصوبه شورای حقوق و دستمزد باطل شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
رئیس سازمان امور استخدامی گفت: سال گذشته قریب به ۲۴ آزمون استخدامی را مجوز دادیم و معتقدیم این اتفاق باید بیفتد که اگر قرار است کسی در دستگاه دولتی استخدام شود بدون سفارش دیگری و تنها بر اساس شایستگی باشد.
رئیس سازمان امور اداری استخدامی در واکنش به احتمال تعطیلی روز شنبه ۲۱ بهمن گفت: این تصمیم در اختیار هیئت وزیران است و دولت باید اعلام کند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد تعطیلی شنبه و یا پنجشنبه به اختیار هیات وزیران است.
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی در ابلاغیه ای به تمامی دستگاههای اجرایی، پیرو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در بیانیه جدیدی برای رفع ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق»، اعلام کرد: ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت قابل محاسبه است.
مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش از استخدام ۳۰۰۰ هنرآموز از طریق آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی در هنرستان‌ها خبرداد و ابراز امیدواری کرد که فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان و اعلام نتایج نهایی این آزمون تا یک ماه آینده به پایان برسد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت : پیشنهادات دولت در خصوص حقوق و دستمزد در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده، حذف شده است.
دولت به جای آنکه در فکر آن باشد تا راهی برای مساله فعلی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیدا کند، به دنبال اصلاح قانون خدمات کشوری برود و راه را برای ورود افراد شایسته و توانمند از بخش غیردولتی به دولت باز کند. این امر نه تنها مشکل فعلی، بلکه معضل یادشده را که تهدیدی اساسی برای اداره کشور است، از اساس حل خواهد کرد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره نقض قانونی قرارداد معین رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: دولت در حال نقض قانون در این پرونده است. صحبت سخنگوی دولت از نظر حقوقی کاملا بی پایه است. ریاست سازمان امور استخدامی کشور، از موارد کار معین نیست. طبق روابط کار، به کاری معین گفته میشود که محدود و مشخص باشد.