روابط خانوادگی

غیبت را پشت در بگذارید. راه‌های بهتری برای صرف انرژی و تمرکز کردن، به جا صحبت از مسائل خصوصی دیگران وجود دارد.
اگر از خانواده همسرتان ناراحت هستید و می‌خواهید از آنها گله کنید، برای این که همسرتان در مقابل شما قرار بگیرد و همراه و پشتیبان باشد، باید یک سری اصول را رعایت کنید که در این مطلب می‌توانید آنها را مرور کنید.