خیانت

کابوس های مربوط به خیانت، در این مقاله، یک رمزگشایی از دلایل و ابعاد عاطفی و روانی این پدیده گسترده را ارائه می‌دهد. با بررسی این کابوس ها، این مقاله به نقد و تفکر درباره چگونگی مدیریت و پیشگیری از این تجربه‌های ناخوشایند پرداخته و به خوانندگان اطلاعات جالبی ارائه می‌کند.
آیا شریک زندگی تان پیام‌های آنلاین را مخفی می‌کند و در رسانه‌های اجتماعی رفتاری طنازانه و همراه با عشوه گری دارد؟! آیا بهترین دوست را بیش از حد می‌بیند یا برای کمک به همان شخص بیش از اندازه جان فشانی می‌کند؟!
حسادت های زنانه و چشم و هم چشمی های مادی همانند موریانه هایی بود که به جان زندگی ام افتاد و خانه و کاشانه ام را ویران کرد تا جایی که به دلیل همین حسادت ها در فضای مجازی وارد گروه هایی شدم که مرا به فساد اخلاقی کشاند و...
زن ۲۸ ساله با بیان این که یک اشتباه عاطفی در دوران نوجوانی زندگی ام را نابود کرد و اکنون با وجود اعتیاد و خیانت همسرم، هیچ گاه نمی توانم به طلاق فکر کنم درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: پدرم که شغل آزاد داشت، مردی متعصب و بسیار سخت گیر بود تا جایی که حتی اجازه نمی داد برای خرید دفتر و قلم هم به تنهایی بیرون بروم.
دختر ۱۳ ساله‌ای که در عقد مرد جوانی بود، فیلش یاد هندوستان کرد و به عشق سابقش پیام داد اما شوهرش مچ او را گرفت و حادثه‌ای تلخ رقم خورد.