آرامش

استراحت عمیق بدون خواب، در این مقاله، به یک تجربه یکتا از آرامش بی‌خوابی پرداخته می‌شود. این مفهوم منحصر به فرد، به مفهومی از استراحت عمیق بدون ورود به حالت خواب پرداخته و راهکارهایی برای دستیابی به آرامش بی‌خوابی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
افرادی که بیشتر از سنشان می‌فهمند، اغلب حس همدلی و شفقت بیشتری نسبت به دیگران دارند. آن‌ها می‌توانند احساسات دیگران را عمیقاً احساس کنند و توانایی ذاتی برای درک اطرافیان خود دارند.
همه ما با افرادی مواجه شده ایم که به نظر می‌رسد آرامش درونی و رضایت دارند. در افسانه‌ها و مذاهب سنتی این افراد خردمند و دوست داشتنی اغلب حکیمان مسن بوده اند. با این وجود، در حقیقت این افراد کامل و سرشار از عشق از هر طبقه‌ای و در تمام اعصار وجود داشته اند. راز آرامش درونی آنان چیست؟