مهمترین اخبار

تبریزیان، روحانی که سال گذشته با از بین بردن یکی از کتاب‌های مرجع در علم پزشکی حسابی معروف شده بود، حالا در کانال تلگرامی خود به مردم توصیه کرده که نباید به افرادی که واکسن کرونا زدند، نزدیک شد.