• نام عکاس: مصطفی حسن زاده
  • شماره گزارش: 409267
  • شنبه 15 مرداد 1401
  • 92

خانه های حسینی - گرگان

پرچم و بیرق های حسینی هرسال با رسیدن ماه محرم و رونق مجالس عزاداری و روضه خوانی خانگی سردر منازل نصب می شود.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 409267