• نام عکاس: راضیه شهرکی مقدم
  • شماره گزارش: 304028
  • سه شنبه 18 خرداد 1400
  • 16

برداشت گندم در مزارع خراسان شمالی

آغاز برداشت گندم در مزارع خراسان شمالی

۴۰ درصد گندم تولیدی خراسان شمالی بیش از نیاز استان است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 304028