نفس کشیدن در اصفهان روز به روز سخت‌ترمی شود

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش با میانگین ۱۰۲ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
تصویر نفس کشیدن در اصفهان روز به روز سخت‌ترمی شود

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۳، خیابان احمدآباد ۱۳۷، میدان انقلاب ۱۳۱، بزرگراه خرازی ۱۰۵، خیابان رهنان ۱۱۴، خیابان فرشادی ۱۲۰ و بولوار کاوه ۱۳۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان فیض با عدد ۱۵۴ ناسالم برای عموم شهروندان است.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۲، خیابان پروین اعتصامی ۶۷، دانشگاه صنعتی ۸۳، خیابان زینبیه ۸۱، سپاهان‌شهر ۸۰، کردآباد ۹۹، خیابان میرزا طاهر ۹۷ و ایستگاه ولدان ۹۵ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین کیفی ۱۵۲، سجزی با میانگین ۱۸۸ و قهجاورستان با ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در شاهین شهر با میانگین ۱۱۲ و کاشان با میانگین ۱۳۱ نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای زرین شهر با میانگین کیفی ۸۲، مبارکه ۹۶ و نجف آباد ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرک صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

706395