ارائه طرحی برای ۷ ساله شدن شورای فعلی شهر تهران

رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران ازارائه طرحی برای ۷ ساله شدن شورای فعلی شهر تهران خبر داد.
تصویر ارائه طرحی برای ۷ ساله شدن شورای فعلی شهر تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت: طرح تعویق انتخابات شورای شهر به شورایعالی استان ها ارائه شده است. طرح ادعایی چمران در حالی ارائه شده که مجلس یازدهم در آخرین جلسه خود با برگزاری انتخابات شورای شهر تهران در موعد قانونی (پایان دوره چهار ساله شورا)یعنی سال ۱۴۰۴ موافقت کرده بود.

منبع: دیده بان ایران

706068