سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به پُُرسون:

کمک شهرداری براساس تبصره و قانون اشکال ندارد/ هر کمکی بتوانیم به نماینده مردم در مجلس خواهیم کرد

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بعید میدانم مواردی که درخواست شده به همان شکل تامین شود بلکه هرآنچه در توان شهرداری باشد براساس آن اقدام خواهد شد.
تصویر کمک شهرداری براساس تبصره و قانون اشکال ندارد/ هر کمکی بتوانیم به نماینده مردم در مجلس خواهیم کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، پس از انتشار اخباری در خصوص درخواست یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شهرداری مشهد در خصوص تامین بیش از 60 قلم تجهیزات برای دفتر کار و واکنش های اعضای شورای شهر، این بار موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد به سوالات پُرسون در این باره پاسخ داد که در ادامه خواهیم خواند:

*پُرسون: نامه ای به دست ما رسیده که در آن یک نماینده مجلس بیش از 60 قلم کالا را برای تجهیز دفتر کار خود از شهرداری مشهد درخواست کرده است؛ بفرمایید این تامین تجهیزات عرف است و ردیف بودجه ای برای آن اختصاص داده شده و تاکنون به چند نماینده این تجهیزات واگذار شده است؟

پاسخ حاجی بگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد: در خصوص مسئله ای که مطرح کردید این گونه نیست که شهرداری بخواهد خرید جدید انجام دهد؛ ما بالاخره در مدیریت شهری مشهد در سنوات گذشته این موضوع بوده و به نمایندگان محترم مجلس برای راه اندازی دفاترشان کمک می شده است.

الان نیز باید کمک کنیم زیرا اینها نمایندگان مردم هستند واگر شهرداری بتواند از مراجع قانونی اش همانند تبصره یا ماده واحده به نمایندگان کمک کند اشکالی ندارد.

در گذشته نیز این کمک ها صورت می گرفته است اما باید توجه داشت که شرایط به گونه ای نیست که حتما باید آن مدلی که درخواست شده توسط شهرداری تامین صورت بگیرد.

*پُرسون: موضوع کمک به نمایندگان مجلس قابل قبول است اما آیا فرقی ندارد که درخواست های آنها بدیهیات باشد یا موارد و تجهیزات لوکس؟

پاسخ حاجی بگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد: امکان دارد این درخواست از سوی دفترشان باشد و از سوی آنها ارسال شده باشد؛ نگاه ما با شما متفاوت است و اعتقاد داریم هر کمکی که به نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی بتوانیم کمک کنیم انجام میدهیم.

نماینده محترم مردم در مجلس باید یک سری امکانات در اختیارش باشد که بتواند موضوعات مردم را پیگیری و مطالبه کند.

بعید میدانم مواردی که درخواست شده به همان شکل تامین شده باشد بلکه هرآنچه در توان شهرداری باشد براساس آن اقدام می شود.

705979