کدام رئیس جمهور در ایران سرمایه اجتماعی بیشتری داشت؟

۱۶ تیر مقایسه میزان آرای کسب‌شده نسبت به تعداد واجدین شرایط رأی دادن نشان می‌دهد، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در دوره سوم ریاست جمهوری با بیشترین درصد آرا (70.57 ) و مسعود پزشکیان در دوره چهاردهم با کمترین درصد آرا (26.66) رئیس جمهور شده‌اند.
تصویر کدام رئیس جمهور در ایران سرمایه اجتماعی بیشتری داشت؟

به گزارش سایت خبری پرسون، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مرحله دوم به پیروزی مسعود پزشکیان به پایان رسید.

آنطور که سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد، در دوره دوم انتخابات، مجموع آرای شمارش‌شده، 30 میلیون و 530 هزار و 157 رأی بود. از این میزان رأی، 16 میلیون و 384 هزار و 403 رأی برای پزشکیان ثبت شد.

IMG_20240706_110759_407

مقایسه میزان آرای کسب‌شده از سوی رؤسای جمهوری ادوار نسبت به تعداد واجدین شرایط رأی دادن نشان می‌دهد که بیشترین درصد آرا مربوط به دوره سوم ریاست جمهوری در ایران و ریاست جمهوری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است؛ یعنی 70.57 درصد.

پس از آن بیشترین درصد آرای کسب‌شده نسبت به واجدین شرایط رأی، به دوره دوم انتخابات و ریاست جمهوی محمدعلی رجایی با 57.82 بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان با 26.66 درصد رأی کسب‌شده نسبت به تعداد واجدین شرایط رأی با کمترین رأی به پاستور می‌رود.

منبع: اکوایران

705576