دو نکته درباره الناز ملک که به زودی بیشتر از او خواهید شنید

مسعود آقاجانی، منتقد سینمایی در یادداشتی به تحلیل نقش آفرینی الناز ملک در سریال «زخم کاری» پرداخت.

به گزارش سایت خبری پرسون، در این یادداشت آمده است:

سیما دشمن قسم خورده طلوعیست و در سلسله فکتهای فصل دوم مفصل پیرامون شخصیت صبور و مرموز سیما در زندگی شفاعت صحبت شد.

با مرگ شفاعت و فرزندانش شیدا و شهریار که ردپای دسیسه های طلوعی به وضوح در آن دیده میشود، سیما تنهاتر از همیشه شده است. حال او صاحب میراث شفاعت از هولدینگ که دو درصد از کل هولدینگ ریزآبادی است میباشد.

مالک هم وضعیتی مشابه سیما دارد. او هم زخم خورده طلوعیست و مسبب خانواده از دست رفته و حال و روز امروزش را دستهای پشت پرده طلوعی و زیاده خواهی های سمیرا میداند. پس نزدیک شدن مالک و سیما برای حذف دشمن مشترکشان امری طبیعیست.

فارغ از فرضیه ارتباط این این دو در گذشته که فرضیه ای مطرح شده در فکتهای فصل قبلی بود، اصرار مالک برای صحبت با سیما خود مزید بر علت است.

اما دو نشانه قوی دیگر در تایید این مدعا در رفتار سیما دیده می‌شود:

- کوتاه کردن موی سیما:

کوتاه کردن مو نشانه تغییر و تحول درونی در نگرش، رفتار، شخصیت و افت و خیزهای عاطفی و احساسی است. سیما با این عمل تلویحا سیمایی دیگر را در درونش متولد میکند و زین پس باید شاهد سیمایی بود که از چله نشینی و خانه نشینی بیرون می آید و برای رسیدن به هدف اصلی زندگیش یعنی نابودی طلوعی با مالک دست دوستی میدهد. دوستی که میتواند به ازدواج آن دو هم ختم شود.

- علامت عنکبوت سیاه روی لباس سیما:

سیما با لباسی که روی آن عنکبوت سیاهی هک شده است در مهمانی طلوعی حاضر میشود. جالب آنجاست عنکبوت هم نشانه ای از تغییر و تحول است. تغییر و تحولی که با صبر و پشتکار همراه است.

تلاش و همت مستمر عنکبوت برای بافتن تار عنکبوت نشانه آنست که برای رسیدن به اهدافتان باید صبور باشید و سخت تلاش کنید. سیما با چاشنی صبر و سیاست میتواند در دستگاه طلوعی وارد گردد، به او نزدیک شود و چشم و گوش مالک در خیریه طلوعی باشد تا ضربه نهایی را به طلوعی وارد کند.

بزرگترین هدف طلوعی در این لحظه رسیدن به رمز ولت هاست. رمزی که قطعا توسط مالک تغییر پیدا کرده تا طلوعی نتواند از طریق سماوات به آنها دست یابد.

پس راه نجات طلوعی و زدن کلنگ پتروشیمی فقط و فقط چراغ سبز مالک است.چراغ سبزی که پیش نیاز آن چراغ سبز پانی به مالک و خالی شدن بیش از پیش پشت طلوعی است. خالی شدنی که میتواند منجر به فرار طلوعی به کشوری مثل ترکیه و قتل او بدستور مالک شود.

منبع: برترین‌ها

682991