تشکیل پرونده قضایی برای "روزنامه هم‌میهن"

دادستانی تهران پس از انتشار یک مطلب توهین‌آمیز در روزنامه هم‌میهن برای این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.
تصویر تشکیل پرونده قضایی برای "روزنامه هم‌میهن"

به گزارش سایت خبری پرسون، انتشار یک مطلب توهین‌آمیز در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن با ورود دادستانی تهران منجر به تشکیل پرونده قضایی شد.

یادداشتی در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن منتشر شده بود که در پی انتشار این مطلب دادستانی تهران برای مدیرمسئول این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.

منبع: تسنیم

682087