حذف حصارهای بین مردم و محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست را باید مردم مدیریت کنند، گفت: سعی کردیم حصارهای بین مردم و محیط زیست را حذف کنیم.

تصویر حذف حصارهای بین مردم و محیط زیست

به گزارش سایت خبری پرسون، علی سلاجقه امروز در یک نشست خبری گفت: در این بازه سه ساله تحولات بسیار عمیقی در بدنه کارشناسی محیط بانی انجام شد.

وی با اشاره به جلب مشارکت مردم در محیط زیست به حفاظت مشارکتی در محیط زیست طبیعی اشاره کرد که طی آن مردم در حفاظت و مدیریت و ارتقای محیط زیست مشارکت می کنند.

سلاجقه با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی و آموزش زیرساخت اصلی حفظ محیط زیست است، گفت که در حوزه آموزش کارهای اساسی انجام شد و به بنیادها و بنیان هایی که باید تغییر می کرد ورود کردیم.

معاون رییس جمهور همچنین با بیان اینکه رئیس دولت سیزدهم به مسئله محیط زیست اعتقاد داشتند و شعار نمیدادند گفت: این اندیشه که توسعه فرع بر محیط زیست است بعنوان یک راهبرد در دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار داشت.

منبع: ایسنا

681998