با پیگیری دیوان محاسبات کشور:

مستمری مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت می شود

مستمری مددجویان سازمان بهزیستی با پیگیری دیوان محاسبات کل کشور پرداخت می شود.
تصویر مستمری مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت می شود

به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه ای که با حضور مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، رئیس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور در دفتر معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی تشکیل گردید، مقرر شد سازمان هدفمندی نسبت به پرداخت مستمری بالغ بر ۱۳ هزار نفر مددجو اقدام و سازمان بهزیستی تدابیر لازم در شناسایی و معرفی مددجویان جهت پرداخت به ذینفع نهایی در نوبت بعد را اتخاذ کند.

منبع: ایرنا

668830