نهمین دوره ی سه شنبه های ارتباطی آغاز می‌شود

نهمین دوره ی سه شنبه های ارتباطی در مجموعه گردشگری باغ گلهای اصفهان از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز می شود
تصویر نهمین دوره ی سه شنبه های ارتباطی آغاز می‌شود

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان: نهمین دوره ی سه شنبه های ارتباطی در مجموعه ی گردشگری باغ گلهای اصفهان از ۲۵ اردیبهشت ماه همزمان با آغاز هفته ی ارتباطات و روابط عمومی شروع می شود.

سلسله سمینارهای آموزشی سه شنبه های ارتباطی با رویکرد گفتگو، خلاقیت و نوآوری و با تدریس اساتید پیشکسوت حوزه ارتباطات و به صورت یکبار را در ماه برگزار می شود .

اولین جلسه ی این سمینارها با تدریس دکتر هادی زمانی با موضوع استاندارد روابط عمومی استارت می خورد.

668626