هوای اصفهان بر مدار نارنجی است.

شاخص هوای ۵ شهر و یک منطقه اصفهان بر مدار نارنجی است.
تصویر هوای اصفهان  بر مدار نارنجی است.

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان: شاخص کیفیت هوای شهرهای اصفهان، زرین شهر، کاشان، قهجاورستان و سجزی در بیست و چهارمین روز از اردیبهشت ماه، وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت با میانگین ۱۰۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌ های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و کردآباد با ۸۵، پارک زمزم ۸۸، دانشگاه صنعتی، خیابان فیض و بولوار کاوه ۸۹، سپاهان‌شهر ۷۵، خیابان فرشادی ۸۴، خیابان میرزا طاهر ۸۶ و ایستگاه ولدان ۹۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۴۱، بزرگراه خرازی ۱۲۲، رهنان ۱۰۴، خیابان زینبیه ۱۴۹، AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه میدان انقلاب با عدد ۱۷۲ AQI وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌ شهر هم با میانگین ۸۷، شاهین‌شهر ۹۸، مبارکه ۷۷ و نجف آباد ۵۹ AQI قابل قبول و در زرین‌شهر با میانگین ۱۴۳، سجزی ۱۲۸، قهجاورستان ۱۲۷ و کاشان ۱۰۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: پرسون

668599