استاندار قزوین:

نقش ویژه هلال احمر در استفاده از ظرفیت های نسل جدید

محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین عنوان کرد: جمعیت هلال احمر در تمامی حوزه های ماموریتی خود در بین مردم شناخته شده و موثر است و خدمات این قشر از جامعه برای همگان واضح و مبرهن است.
تصویر نقش ویژه هلال احمر در استفاده از ظرفیت های نسل جدید

به گزارش سایت خبری پرسون،از قزوین؛ محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته هلال احمر در استان قزوین اظهار داشت:در شرایط فعلی و برای اثرگذاری بیشتر در بین نسل جدید که برخوردار از ظرفیت های درونی و فردی متمایزی هستند و نسبت به گذشتگان تفاوت دارند و از طرفی هم زمینه ها و ظرفیت های نقش آفرینی آنها یا وجود ندارد یا کم است، باید اقدامات متعددی انجام داد و در این زمینه نقش تشکل ها به ویژه جمعیت هلال احمر بی بدیل است.

اعلایی گفت: جمعیت هلال احمر یکی از مهم ترین تشکل هایی است که می تواند بستر بروز و ظهور ظرفیت های نسل جدید را با توجه به سرعت رشد فردی و هوش آنها ایجاد نماید و این مهم باید تبدیل به یکی از اصلی ترین کارویژه های هلال احمر شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: هلال احمر می تواند با برنامه ریزی مناسب هم از ظرفیت بیشتر جوانان استان استفاده کند و هم می تواند منجر به تخلیه انرژی و هیجانات آنها در مسیرهای مثبت شود.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: نسل فعلی نسلی مطلع تر، باهوش تر و با دانش تر است و باید با مقتضیات آنها بتوان اقدامات لازم را انجام داد و به همین دلیل نیاز است تا مجموعه هایی مانند هلال احمر ورود جدی تری داشته باشند.

668528