سفر به ایران قدیم؛ عکس‌های تماشایی از عشایر ایران، ۹۰ سال پیش!

ولفگانگ ویگرز این عکس‌ها را در سال ۱۳۱۳ برداشته است.
تصویر سفر به ایران قدیم؛ عکس‌های تماشایی از عشایر ایران، ۹۰ سال پیش!

به گزارش سایت خبری پرسون، ولفگانگ ویگرز، عکاس اتریشی که مجموعه متنوعی از زندگی مردم کشور‌های مختلف بین جنگ‌های جهانی اول و دوم را عکاسی کرده در سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ راهی ایران می‌شود تا از زندگی در کوچ عشایر ایران عکاسی کند. مجموعه‌ای از این عکس‌ها را تماشا کنید.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

منبع: اطلاعات آنلاین

635950