سلاجقه:

سازمان محیط زیست پشتوانه اصلی جهش تولید در کشور است

رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: چندین قدم جهشی باید با همت مضاعف به سمت افزایش تولید در کشور برداریم و در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست پشتوانه اصلی جهش تولید در کشور است.
تصویر سازمان محیط زیست پشتوانه اصلی جهش تولید در کشور است

به گزارش سایت خبری پرسون، علی سلاجقه اظهار کرد: جهش تولید رمز پیشرفت کشور است و باید توجه داشته باشیم که جهش به معنی پایداری در روند تولید نیست بلکه باید با همت مضاعف چندین قدم جهشی به سمت افزایش تولید در کشور داشته باشیم و در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست پشتوانه اصلی جهش تولید در کشور است.

وی گفت: سال گذشته خانه های محیط زیست را در سراسر کشور راه اندازی کردیم و امسال در تلاش هستیم تا کیفی سازی این مجموعه ها را در دستور کار قرار دهیم زیرا معتقدیم که گره‌های محیط زیستی در شهرها و مناطق مختلف به دست این مجموعه‌ها باز می‌شود.

سلاجقه در پایان با اشاره جنایت‌های رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه مظلوم تصریح کرد: آنچه که امروز در غزه مقتدر می‌گذرد، بزرگ‌ترین تجلی مقاومت است و اتفاقات روزهای اخیر نیز نشان می‌دهد که دشمن در مرحله خودکشی قرار گرفته است.

منبع: ایسنا

625071