برنامه پرواز های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۱ فروردین ۱۴۰۳

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اعلام شد.
تصویر برنامه پرواز های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۱ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ برای اطلاع از تاخیرات و تغییر برنامه پروازی با تلفن 199 از اصفهان و شماره 35275200 از شهرستانها تماس گرفته و یا به سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

624569