تمیز کاری وزارت صمت در روز آخر / رفت و آمد زیاد شد

با صدور حکمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی را که تا قبل از این به عنوان معاون حمل و نقل صنایع در وزارت صنعت خدمت می‌کرد، به عنوان مشاور وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرد و احمد اقایی را به عنوان جانشین وی و سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل منصوب کرد.
تصویر تمیز کاری وزارت صمت در روز آخر / رفت و آمد زیاد شد

به گزارش سایت خبری پرسون، با صدور حکمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی را که تا قبل از این به عنوان معاون حمل و نقل صنایع در وزارت صنعت خدمت می‌کرد، به عنوان مشاور وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرد و احمد اقایی را به عنوان جانشین وی و سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل منصوب کرد.

براساس دو حکم صادر شده توسط عباس علی‌آبادی، منوچهر منطقی که طی سال‌های اخیر معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه را بر عهده داشته اکنون در جایگاه مشاور وزیر و همچنین مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو قرار گرفته است.

و بر همین اساس وزیر صمت در حکمی دیگر، "احمد آقایی" را بر صندلی منوچهر منطقی نشانده و به سمت "سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل منصوب کرده است.

منبع: تسنیم

624540