برنامه پرواز‌های شهید بهشتی فرودگاه اصفهان (۲۸اسفند ۱۴۰۲)

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را اینجا بخوانید.
تصویر برنامه پرواز‌های  شهید بهشتی فرودگاه اصفهان (۲۸اسفند ۱۴۰۲)

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان ؛ برای اطلاع ازتاخیرات وتغییربرنامه پروازی باتلفن 199 از اصفهان وشماره 35275200 ازشهرستانها تماس گرفته و یابه سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

614480