تسلیت رسانه پرسون درپی مصیبت وارده به مدیرکل روابط محترم عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران

محمد صائبی ،مدیرکل روابط محترم عمومی و امور بین‌الملل استانداری وسرپرست گزینش استانداری تهران سوگوار شد.
تصویر تسلیت رسانه پرسون درپی مصیبت وارده به مدیرکل روابط محترم عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد صائبی، مدیرکل روابط محترم عمومی و امور بین‌الملل استانداری و سرپرست گزینش استانداری تهران سوگوار از دست دادن مادر همسر خود شد.

رسانه پُرسون در پی این مصیبت پیام تسلیتی بدین شرح منتشر کرد:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد صائبی

مدیرکل روابط محترم عمومی و امور بین‌الملل استانداری و سرپرست گزینش استانداری تهران

خبردرگذشت مادر همسر گرامیتان که عمری به پاکی و پاکدامنی و دستگیری از نیازمندان زیست،موجب تاثر و اندوهمان شد.

ضمن عرض تسلیت فانوس فاتحه ای روشن و طلب آمرزش از خالق دعا و مالک آمین طلب می نمائیم.

تحریریه خبری رسانه پُرسون و سرپرست پرسون قزوین

منبع: .

613889