50 سال پیش؛ حال و هوای شب عید در کوچه برلن تهران

نهال، آجیل، لباس و میوه در اسفند سال ۱۳۵۲ بازار گرمی داشتند.
تصویر 50 سال پیش؛ حال و هوای شب عید در کوچه برلن تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، از نیمه دوم اسفند بازار خریدهای شب عید گرم می‌شود. در سال ۱۳۵۲ روزنامه اطلاعات از ابتدای آخرین ماه سال نوسانات قیمت بازار عید را پوشش داد. روزنامه اطلاعات ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ خبرها و عکس‌هایی از خرید لباس، نهال و آجیل و میوه برای شب عید منتشر کرد. این خبرها را بخوانید و عکس‌ها را تماشا کنید.

حال و هوای شب عید در کوچه برلن، ۵۰ سال پیش
حال و هوای شب عید در کوچه برلن، ۵۰ سال پیش

منبع: اطلاعات آنلاین

613446