کدام بانک کشور، امسال تسهیلات بیشتری پرداخت کرده است؟

از ابتدای فروردین سال جاری تا انتهای دی ماه، مبلغ 4308هزار میلیارد تومان تسهیلات گوناگون طی 14میلیون فقره پرداخت شده است.
تصویر کدام بانک کشور، امسال تسهیلات بیشتری پرداخت کرده است؟

به گزارش سایت خبری پرسون، بر این اساس، سرانه هر فقره از تسهیلات پرداختی به حدود 307میلیون تومان می‌رسد. بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بر اساس این گزارش مربوط به بانک ملت است.

این بانک طی حدود 945.8هزار فقره تسهیلات مبلغی در حدود 712هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. بر این اساس می‌توان گفت که سرانه تسهیلات این بانک به 752میلیون تومان بابت هر فقره می‌رسد.

پس از بانک ملت، بانک تجارت در جایگاه بعدی بیشترین تسهیلات پرداختی قرار دارد. این بانک از ابتدای سال تا انتهای دی مبلغی در حدود 504هزار میلیارد تومان تسهیلات طی 741هزار فقره پرداخت کرده که سرانه این بانک را به 679میلیون تومان می‌رساند. در جایگاه سوم هم بیشترین میزان تسهیلات پرداختی مربوط به بانک ملی است.

این بانک طی مدت مورد بررسی 489هزار میلیارد تومان تسهیلات طی 2.6میلیون فقره پرداخت کرده که سرانه 183میلیون بابت هر وام را به ثبت رسانده است.

منبع: دنیای اقتصاد

599976